Naturvårdsverket ser över Allmänna råd (96:4) om Orientering och andra friluftsarrangemang

Hur värnar vi naturvärden, bidrar till bevarande och utveckling av friluftslivet och minskar intressekonflikter? Naturvårdsverket ser nu över Allmänna råd om Orientering och andra friluftsarrangemang.