Vissa frågor kopplade till producentansvaren för förpackningar och returpapper

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att utreda vissa frågor kopplade till producentansvaren för förpackningar och returpapper.

Sidan senast uppdaterad: 19 april 2021Sidansvarig: Dag Lestander