Uppdrag om förstärkta insatser mot brottslighet inom avfallsområdet

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att samordna flera myndigheters arbete inom ett regeringsuppdrag mot brottslighet inom avfallsområdet. Uppdraget ska redovisas senast den 15 mars 2022.

Sidan senast uppdaterad: 5 mars 2021Sidansvarig: Erik Stigell