Samordna det svenska arbetet med att förstärka förutsättningar för vilda pollinatörer

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att samordna det svenska arbetet med att förstärka förutsättningar för vilda pollinatörer.

Sidan senast uppdaterad: 23 oktober 2020Sidansvarig: Elisabeth Öhman