Reviderad nationell avfallsplan och avfallsförebyggande program

Naturvårdsverket arbetar med att ta fram en reviderad nationell avfallsplan och ett avfallsförebyggande program för åren 2018–2023.