Klimatredovisning enligt klimatlagen

Naturvårdsverket redovisade den 30 mars 2021 regeringsuppdraget om underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2021