Information om hållbar konsumtion av textilier

Naturvårdsverket redovisade den 25 februari 2021 sitt regeringsuppdrag om att ansvara för att informationsinsatser genomförs för att öka kunskapen hos konsumenter för en mer hållbar konsumtion av textilier, genom till exempel ökad återanvändning och återvinning. Naturvårdsverket har samarbetat med Konsumentverket och Kemikalieinspektionen.

Sidan senast uppdaterad: 25 februari 2021Sidansvarig: Yvonne Augustsson