Genomförandet av Engångsplastdirektivet

Naturvårdsverket redovisade 4 juni 2021 regeringsuppdraget Genomförandet av engångsplastdirektivet, plan för Naturvårdsverkets arbete med information, vägledning och tillsyn.

Sidan senast uppdaterad: 7 juni 2021Sidansvarig: Ingela Grudin