Utreda finansieringen av förvaltningen av klövvilt

Naturvårdsverket har slutredovisat regeringsuppdraget om att utreda finansieringen av förvaltningen av klövvilt. Uppdraget redovisades den 26 oktober 2020.

Sidan senast uppdaterad: 2 december 2020Sidansvarig: Jens Andersson