Uppföljning av OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik

I juli 2019 fick Naturvårdsverket regeringsuppdraget Uppföljning av OECD:s granskning av Sveriges miljöpolitik. I uppdraget ingick uppgiften att ta fram underlag till den uppföljning av granskningens slutsatser och rekommendationer som planeras till 2020.

Sidan senast uppdaterad: 9 juni 2020Sidansvarig: Malin Johansson