Uppdrag om konventionen om biologisk mångfald

Naturvårdsverket redovisar här regeringens uppdrag att samordna arbetet mellan myndigheter, bransch- och civilsamhällsorganisationer för att säkerställa ett aktivt deltagande i framtagandet av det nya ramverket för konventionen för biologisk mångfald (CBD). I uppdraget har även ingått att redovisa förslag på vad staten kan göra för att uppnå de nya CBD-målen och vad andra aktörer säger sig kunna göra.

Sidan senast uppdaterad: 25 september 2020Sidansvarig: Johan Abenius