Uppdrag om ansvar och finansiering av förpackningsavfall vid privat införsel av varor

Naturvårdsverket redovisade den 20 februari 2020 sitt regeringsuppdrag om vissa frågor kopplade till producentansvaren för förpackningar och returpapper, del 2: Ansvar och finansiering för hantering av förpackningsavfall vid privat införsel av varor.

Sidan senast uppdaterad: 13 januari 2021Sidansvarig: Malin Göransson