Uppdatering av den svenska genomförandeplanen för Stockholmskonventionen

Naturvårdsverket har, i samråd med Kemikalieinspektionen och Havs- och vattenmyndigheten, tagit fram en uppdatering av den svenska genomförandeplanen för Stockholmskonventionen om långlivade organiska föroreningar.

Sidan senast uppdaterad: 27 oktober 2020Sidansvarig: Malin Johansson