Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå - första delen

Naturvårdsverket redovisade 3 april 2020 den första delen i regeringsuppdraget att ta fram underlag för en ökad klimatambition på EU-nivå. Naturvårdsverkets uppdrag pågår fram till våren 2022 och kommer att redovisas löpande.

Sidan senast uppdaterad: 1 april 2021Sidansvarig: Daniel Engström Stenson