Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå - andra delen

Naturvårdsverket redovisade 5 juni 2020 den andra delen i regeringsuppdraget att ta fram underlag för en ökad klimatambition på EU-nivå. Naturvårdsverkets uppdrag pågår fram till våren 2022 och kommer att redovisas löpande.

Sidan senast uppdaterad: 5 juni 2020Sidansvarig: Daniel Engström Stenson