Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå - gränsjusteringsmekanism

Naturvårdsverket delredovisade den 30 november 2020 sitt regeringsuppdraget att ta fram underlag för en ökad klimatambition på EU-nivå. Naturvårdsverkets uppdrag pågår fram till våren 2022 och kommer att redovisas löpande.

Sidan senast uppdaterad: 1 december 2020Sidansvarig: Daniel Engström Stenson