Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för verksamheter som behandlar avfall

Naturvårdsverket föreslår allmänna regler för hantering av vissa avfallsslag för anläggningsändamål. Redovisning av ett regeringsuppdrag.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2020Sidansvarig: Kristina Widenberg