Samordna det svenska arbetet med att förstärka förutsättningar för vilda pollinatörer

Naturvårdsverket har delredovisat regeringsuppdraget att samordna det svenska arbetet med att förstärka förutsättningar för vilda pollinatörer. Uppdraget delredovisades till Miljödepartementet den 22 oktober 2020.

Sidan senast uppdaterad: 9 december 2020Sidansvarig: Elisabeth Öhman