Redovisning av samebyarnas terrängkörningsplaner

Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för 2020 i uppdrag att redovisa uppgifter om arbetet med samebyarnas terrängkörningsplaner under de senaste fem åren. Uppdraget redovisades till regeringen 26 mars 2020.

Sidan senast uppdaterad: 5 februari 2021Sidansvarig: Malin Almquist