Klimatredovisning enligt klimatlagen

Naturvårdsverket redovisade den 28 april 2020 regeringsuppdraget underlag till klimatredovisning enligt klimatlagen.

Sidan senast uppdaterad: 29 april 2020Sidansvarig: Johana Axelsson