Industriutsläppsdirektivet

Naturvårdsverket redovisade den 26 maj 2020 ett uppdrag om industriutsläppsdirektivet som gavs i regleringsbrevet för budgetåret 2020. En genomgång av industriutsläppsdirektivet inklusive Sevillaprocessen visar att regelverket fyller sitt syfte och i stort fungerar väl, men att det finns en utvecklingspotential inom vissa områden.

Sidan senast uppdaterad: 30 mars 2021Sidansvarig: Anna Karin Cederblad