Granbarkborrar

Naturvårdsverket har slutredovisat regeringsuppdraget om att ta fram vägledning för hantering av granbarkborrar i och kring naturreservat och nationalparker.

Sidan senast uppdaterad: 12 oktober 2020Sidansvarig: Jenny Lindman Komstedt