Genomförande av tillståndsfrågor i det omarbetade förnybartdirektivet

Naturvårdsverket föreslår en ny lag och en ny förordning om tillståndsförfaranden för produktion av förnybar energi samt vissa förändringar i sektorslagar. Uppdraget redovisades den 5 februari 2020.

Sidan senast uppdaterad: 29 december 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad