Genomförande av Parisavtalets artikel 12

Sverige behöver bättre möta människors behov av information om klimatfrågor. Myndigheter har en viktig roll att fylla, skriver Naturvårdsverket.

Sidan senast uppdaterad: 30 oktober 2020Sidansvarig: Stina Söderqvist