Förslag till två nya etappmål för förebyggande av avfall

Naturvårdsverket redovisade 21 februari 2020 sitt regeringsuppdrag att föreslå nya etappmål om minskat matsvinn och om återanvändning av förpackningar. I uppdraget ingick inte att föreslå åtgärder eller ytterligare styrmedel för att nå de föreslagna etappmålen.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2021Sidansvarig: Christina Jonsson