Uppdrag om översyn av åtgärdsprogram för luftkvalitet

Naturvårdsverket redovisar här regeringens uppdrag att se över åtgärdsprogrammen för luftkvalitet. Naturvårdsverket lämnar förslag som syftar till att skärpa det befintliga regelverket och skapa bättre förutsättningar för de berörda aktörerna att kunna bedriva ett effektivt och mer proaktivt luftvårdsarbete.

Sidan senast uppdaterad: 12 juni 2020Sidansvarig: Sebastian Dahlgren-Axelsson