Utarbeta vägledande strategier för kulturmiljöfrågor

Naturvårdsverket har haft i uppdrag att redovisa strategier för sitt arbete med kulturmiljöfrågor och hur verksamheten bidrar till de nationella kulturmiljömålen.

Sidan senast uppdaterad: 31 augusti 2020Sidansvarig: Anette Andersson