Underlag till regeringens klimatpolitiska handlingsplan

Regeringen ska vart fjärde år lämna en klimatpolitisk handlingsplan till riksdagen som visar hur regeringens politik sammantaget bidrar till att nå ramverkets mål. En första handlingsplan ska redovisas till riksdagen under 2019. Naturvårdsverket har haft regeringens uppdrag att ta fram ett underlag till denna första klimatpolitiska handlingsplan.

Sidan senast uppdaterad: 15 mars 2019Sidansvarig: Sara Almqvist