Terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv

Naturvårdsverket redovisar en studie om terrängkörningens påverkan på djur, natur och friluftsliv. Ett regeringsuppdrag.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2021Sidansvarig: Ulrika Isberg