Rapporteringskraven i engångsplastdirektivet

Naturvårdsverket har utrett rapporteringskraven i engångsplastdirektivet. Uppdraget redovisades till Miljödepartementet den 20 december 2019.

Sidan senast uppdaterad: 26 oktober 2020Sidansvarig: Anna Karin Cederblad