Ökad spårbarhet av farligt avfall och förbättrad avfallsstatistik

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda rättsliga förutsättningar för en ändamålsenlig avfallsstatistik och en digital lösning för spårbarhet av farligt avfall. Uppdraget redovisades till regeringen 5 september 2019.

Sidan senast uppdaterad: 9 september 2019Sidansvarig: Ulrika Gunnesby