Mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan

Naturvårdsverket har redovisat uppdraget mätmetoder och indikatorer för att följa upp konsumtionens klimatpåverkan som Naturvårdsverket fick i regleringsbrevet för år 2018. Redovisning lämnades till regeringen den 24 januari.

Sidan senast uppdaterad: 2 januari 2020Sidansvarig: Ulrika Isberg