Handlingsplan för Naturvårdsverkets arbete med klimatanpassning

Naturvårdsverket har på regeringens uppdrag tagit fram en handlingsplan för att anpassa sin verksamhet till ett förändrat klimat. Handlingsplanen utgår från en risk- och sårbarhetsanalys och innehåller åtgärder och aktiviteter under 2019-2021 som spänner över hela Naturvårdsverkets organisation.

Sidan senast uppdaterad: 4 januari 2021Sidansvarig: Timo Persson