Föreslå etappmål om dagvatten

Naturvårdsverket har i regleringsbrevet för 2018 fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag till etappmål med styrmedel och åtgärder om dagvatten för att minska den negativa påverkan på vattenkvaliteten. Hänsyn ska även tas till effekterna av ett förändrat klimat.

Sidan senast uppdaterad: 3 april 2019Sidansvarig: Teresia Sibo