En sammanhållen och regelbunden statistik om areal skogsmark

Naturvårdsverket har gemensamt med Skogsstyrelsen och tillsammans med SLU och SCB sammanställt officiell statistik över formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor och improduktiv skogsmark.

Sidan senast uppdaterad: 26 juni 2020Sidansvarig: Birgitta Olsson