Digitalt först – smartare miljöinformation

Naturvårdsverket har fått i uppdrag att verka för smartare miljöinformation. Uppdraget är en del i en större satsning från regeringen – ”Digitalt först”. Slutredovisning ska göras senast 28 februari 2019.

Sidan senast uppdaterad: 1 februari 2019Sidansvarig: Åsa Söderberg