Åtgärder om utsläpp av mikroplaster till vattenmiljö

Naturvårdsverket minskar kunskapsluckorna och föreslår ytterligare åtgärder för att minska utsläpp av mikroplaster från några av de viktigaste kvantifierade källorna. Redovisning av ett regeringsuppdrag.