Satsning på kommunikation om ekosystemtjänster

Naturvårdsverket har genomfört en kommunikationssatsning om ekosystemtjänster under åren 2014-2017. Uppdraget är slutredovisat till Miljö- och energidepartementet.