Sammanställning av medel för biologisk mångfald 2017

Naturvårdsverket har sammanställt finansiella medel som använts av myndigheter för biologisk mångfald under 2017.