Nod för Århuskonventionens Clearinghouse

Naturvårdsverket har tagit fram ett förslag på hur en webbnod till Århuskonventionens Clearinghouse kan utformas. Uppdraget redovisades till Miljö- och energidepartementet den 6 oktober 2017.

Sidan senast uppdaterad: 11 oktober 2017Sidansvarig: Katrin Nilsson Taylor