Indikatorer för miljökvalitetsmålen

Miljömålsmyndigheterna har föreslagit en samlad och begränsad uppsättning kostnadseffektiva indikatorer som ska visa utvecklingen mot de nationella miljökvalitetsmålen och generationsmålet.

Sidan senast uppdaterad: 14 januari 2019Sidansvarig: Jenny Oltner