Nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenade områden

Naturvårdsverket redovisar förslag på nya finansieringsformer för efterbehandling av förorenade områden.