Bättre koll på miljötillsynen

Det finns inte bara en sanning om hur miljötillsynen fungerar – utan många. Svaren från kommuner och länsstyrelser på två enkäter visar på stora skillnader i förutsättningar och genomförande. Målet är en likvärdig miljötillsyn oberoende av var i landet en verksamhet är belägen och oberoende av vilken myndighet som utför den. Regeringsuppdraget redovisades 11 maj 2016.