Prövning av miljöfarlig verksamhet

Miljöprövningsförordningen kan bli enklare att läsa och tolka. Sveriges genomförande av industriutsläppsdirektivet kan bli bättre. Naturvårdsverket lämnar förslag på hur det kan göras.

Sidan senast uppdaterad: 30 juni 2015Sidansvarig: Björn Pettersson