Regeringsuppdrag om invasiva främmande arter

Naturvårdsverket har till regeringen lämnat förslag till reviderad handlingsplan för invasiva främmande arter.