Underlag för ökad klimatambition på EU-nivå

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att löpande analysera klimatförslag från EU-kommissionen.

Sidan senast uppdaterad: 14 juni 2021Sidansvarig: Daniel Engström Stenson