Avfall som resurs

Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att analysera kriterier för när avfall upphör att vara avfall och kvotplikt för användning av återvunnen råvara.

Sidan senast uppdaterad: 16 juni 2021Sidansvarig: Anna Karin Cederblad