Kartläggning och utveckling av vandringsleder

Naturvårdsverket har slutredovisat regeringsuppdraget "Kartläggning och utveckling av vandringsleder". Detta är en av tre delar i uppdraget om att utveckla förutsättningarna för friluftslivet.