Uranutvinning

Naturvårdsverket har utrett hur ett förbud mot uranutvinning bör utformas. Regeringsuppdraget redovisades 18 september 2017.

Sidan senast uppdaterad: 11 november 2019Sidansvarig: Jennifer Brammer