Strategi för hantering av gruvavfall

Naturvårdsverket och Sveriges geologiska undersökning (SGU) har på uppdrag av regeringen tillsammans tagit fram ett förslag på strategi för hantering av gruvavfall samt gjort en bedömning av kostnader och åtgärder för efterbehandling. Regeringsuppdraget har redovisats vid två tillfällen under 2017: 1 april respektive 14 september 2017.

Sidan senast uppdaterad: 12 augusti 2019Sidansvarig: Karin Klingspor